Amsterdam University Press
Browse
1/1
2 files

VP 25 hoofstukken uit Succes in een verloren oorlog

book
posted on 2020-09-22, 14:49 authored by ROBERT CRIBBROBERT CRIBB, Ben Bouwman

25.a. Passage uit artikel van Rob Cribb over lokale Indonesische bendes die door de Nederlandse krijgsmacht werden ingelijfd. Zie voor details het document zelf


25b. Boekomslag en kort citaat uit het boek van voormalig brigade commandant Ben Bouwman, over de strijd in Indonesie 1945-1949.

History

Usage metrics

    Tijdschrift voor Geschiedenis

    Exports