Amsterdam University Press
Browse
Bijlagen bij Saris et al. (TvG 2023).pdf (121.28 kB)

Bijlagen bij Saris et al. (TvG 2023).pdf

Download (121.28 kB)
dataset
posted on 2023-11-10, 06:23 authored by Inge Saris, Iris Andriessen, Mariëlle Cloin

Bijlagen bij het artikel ‘Gendernormen in de kinderopvang: Benaderen pedagogisch medewerkers vaders en moeders gelijk?’

History

Usage metrics

    Tijdschrift voor Genderstudies - Dutch Journal of Gender Studies

    Exports