Amsterdam University Press
Browse
VP 5 artikel_De Nieuwste Tijd.PDF (4.25 MB)

VP 5 Heen en weer geslingerd tussen feiten en emoties. Een kritiek op de visie van J.J.P. de Jong

Download (4.25 MB)
journal contribution
posted on 2020-09-22, 14:26 authored by stef scagliolastef scagliola
PDF van artikel Stef Scagliola uit de Nieuwste Tijd, 2002, kritiek op de visie van Joop de Jong.

History

Usage metrics

  Tijdschrift voor Geschiedenis

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC