VP 5 artikel_De Nieuwste Tijd.PDF (4.25 MB)

VP 5 Heen en weer geslingerd tussen feiten en emoties. Een kritiek op de visie van J.J.P. de Jong

Download (4.25 MB)
journal contribution
posted on 22.09.2020, 14:26 by stef scagliola
PDF van artikel Stef Scagliola uit de Nieuwste Tijd, 2002, kritiek op de visie van Joop de Jong.

History

Usage metrics

Read the peer-reviewed publication

Tijdschrift voor Geschiedenis

Categories

Exports