Amsterdam University Press
Browse
VP 5 artikel_De Nieuwste Tijd.PDF (4.25 MB)

VP 5 Heen en weer geslingerd tussen feiten en emoties. Een kritiek op de visie van J.J.P. de Jong

Download (4.25 MB)
journal contribution
posted on 2020-09-22, 14:26 authored by stef scagliolastef scagliola
PDF van artikel Stef Scagliola uit de Nieuwste Tijd, 2002, kritiek op de visie van Joop de Jong.

History