Amsterdam University Press
Browse
VP 5 artikel_De Nieuwste Tijd.PDF (4.25 MB)

VP 5 Heen en weer geslingerd tussen feiten en emoties. Een kritiek op de visie van J.J.P. de Jong

Download (4.25 MB)
journal contribution
posted on 2020-09-22, 14:31 authored by stef scagliolastef scagliola
PDF van artikel Stef Scagliola uit de Nieuwste Tijd, 2002, kritiek op de visie van Joop de Jong.

Nieuwste Tijd 1.1 (juni 2002) 42-58

History

Usage metrics

  Tijdschrift voor Geschiedenis

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC