VP 5 artikel_De Nieuwste Tijd.PDF (4.25 MB)

VP 5 Heen en weer geslingerd tussen feiten en emoties. Een kritiek op de visie van J.J.P. de Jong

Download (4.25 MB)
journal contribution
posted on 22.09.2020 by stef scagliola
PDF van artikel Stef Scagliola uit de Nieuwste Tijd, 2002, kritiek op de visie van Joop de Jong.

Nieuwste Tijd 1.1 (juni 2002) 42-58

History

Exports

Read the peer-reviewed publication

Logo branding

Categories

Exports