Amsterdam University Press
Browse
20_Ach! Gij zijt uw Wimpje Kwijt.wav (64.44 MB)

Ach! Gij zijt uw Wimpje Kwijt

Download (64.44 MB)
media
posted on 2024-04-27, 09:14 authored by Renée Vulto

Ach! Gij zijt uw Wimpje kwijt. Wijs: Toen ik laatstmaal lag en sliep. Of: Alles wat op aard geschied. In: Bataafsche Liederen voor Vaderlandsche Jongelingen en Meisjes. Leiden: M. Cijfveer Jz., 1795. 

History