Amsterdam University Press
Browse
X_De Schreiende Menschheid bij ‘t beschouwen der Gruweldaaden van de Engelschen en Russen.wav (105.3 MB)

De Schreiende Menschheid bij ‘t beschouwen der Gruweldaaden van de Engelschen en Russen

Download (105.3 MB)
media
posted on 2024-04-27, 09:22 authored by Renée Vulto

De Schreiende Menschheid bij ‘t beschouwen der Gruweldaaden van de Engelschen en Russen. In: Uitgezochte Verzameling van Vaderlandsche Gezangen, ten gebruike van ’t Bataafsche Volk […], s.l.: s.n., 1799.

History

Usage metrics

  Politics of Feeling in Songs of the Dutch Revolutionary Period, 1780-1815

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC