Amsterdam University Press
Browse
25_Op de Aristocraaten.wav (102.74 MB)

Op de Aristocraaten

Download (102.74 MB)
media
posted on 2024-04-27, 09:15 authored by Renée Vulto

Op de Aristocraaten. WYZE: ah! c’a ira, c’a ira. In: Volkszangen, vervaardigd met voorkennis van de Commissie uit de Provisioneele Municipaliteit der stad Amsterdam […]. Amsterdam: Hendrik Gartman, and Willem Vermandel en Zoon, 1795.


History

Usage metrics

  Politics of Feeling in Songs of the Dutch Revolutionary Period, 1780-1815

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC